Práce s klientem

  • Pobytové karty klientů (vazba na banku klientů)
  • Karty ambulatně léčených klientů