Práce s klientem

  • Karty klientů typu fitness
  • Karty klientů hotelu (vazba na banku klientů do modulu Wellness)
  • Archiv pro neaktivní klienty