Práce s návrhy

  • Evidence návrhů
  • Předvolávání na léčení podle druhu návrhu
  • Hromadné určení data nástupu podle návrhů
  • Odkládání návrhů
  • Vrácení návrhů zdravotní pojišťovně
  • Předávání návrhů jiným lázním
  • Přebírání návrhů od jiných lázní