Práce s žádankami

  • Automatický přenos žádanek z modulu Lékař – včetně udržování informace o nabídce prováděných vyšetření
  • Možnost tvorby ručních žádanek přímo v Laboratoři
  • Sestavení žádanky na základě přednastavených skupin vyšetření
  • Automatické i ruční spojení vyšetření se vzorky (zkumavkami)
  • Automatické generování pracovních listů – pro jednotlivá pracoviště nebo přístroje