Řízení absencí

S_absence.png Modul Řízení absencí je doplňkem k systému TimeKeeper Workforce management suite a obsahuje sadu nástrojů k automatizovanému sledování a řízení fondu dovolených a absencí v souladu s interními předpisy hotelu.

Modul Řízení absencí:

  • Poskytuje zaměstnancům samoobslužnou webovou aplikaci pro vkládání požadavků na absence (dovolené, nemoci, volna ...) a jejich schvalování nadřízenými.
  • Umožňuje spravovat a řídit komplexní požadavky na absence jako je pracovní neschopnost nebo různé rodinné důvody.
  • Posuzuje objemy čerpaného volna zaměstnancem vůči provozním potřebám hotelu.

 

Modul dále umožňuje:

  • Vytvářet různé typy benefitů podle potřeb hotelu (placené, či neplacené volno, dodatková dovolená, rehabilitace, příplatky ke mzdě nezávislé na počtu odpracovaných hodin, atd.)
  • Přiznávat benefity na základě interních předpisů, ale také na základě splnění dalších podmínek stanovených vedoucím pracovníkem.
  • Automatický přepočet přesčasových hodin na stanovené benefity, které náleží zaměstnanci podle odpracované doby.
  • Kontrolovat fond pracovní doby a případně snížit přiznané benefity (na které by byl nárok), úměrně podle počtu neodpracovaných hodin.
  • Uživatelsky definovat vypořádání zůstatků nevyčerpaných benefitů - jejich úplné zrušení, nebo částečné využití.
  • Sledování benefitů ve dnech nebo hodinách.
  • Automatické reportování zjištěných odchylek od standardů v různých periodách - denně, týdně, měsíčně ...