Řízení nákladů

S_costing.png Modul Řízení nákladů je moderní a účinný nástroj pro optimalizaci a snižování nákladů na lidské zdroje.

Modul Řízení nákladů poskytuje na denní bázi údaje potřebné pro sledování, řízení a ostraňování rozdílů a odchylek mezi plánovanými a skutečnými požadavky:

  • Sladění kapacit lidských zdrojů ve vazbě na předpokládanou obsazenost a obchodní akce hotelu ve všech provozních úsecích a směnách.
  • Optimalizace nákladů provádí na základě "best practice"postupů v hotelové oblasti.
  • Optimalizace nákladů je přizpůsobena podmínkám hotelu podle sezón, jednotlivých dní, specifik provozních úseků nebo jednotlivých směn.
  • Optimalizace nákladů zohledňuje různorodost podmínek a parametrů jednotlivých hotelů v hotelových řetězcích.
  • Optimalizace nákladů podporuje neomezené plánování do budoucna se zohledněním zpětné vazby podle skutečných výsledků.

Hlavní výhody modulu Řízení nákladů:

  • Snižuje vysoké náklady na lidské zdroje a zárověň eliminuje přezaměstnanost (příliš velký počet zaměstnanců).
  • Zachovává kvalitu hotelových služeb a zároveň předchází přiliš nízkému stavu zaměstnanců.
  • Přináší možnost přesného plánování počtu zaměstnanců a rozhodování o jejich přiřazení do směn.
  • Umožňuje řídit náklady na lidské zdroje.