Sklady a materiály

  • Možnost rozdělení skladů na hlavní (centrální) a mezisklady (restaurace, kuchyně,…)
  • Udržování informací o aktuálním množství, minimálním množství nebo záruční době u každé suroviny
  • Oddělené nebo průměrované ceny na skladech