Sledování provozu

  • Denní vyhodnocení spotřeby surovin vzhledem k zadaným normám pro jednotlivé skupiny strávníků
  • Dlouhodobé sledování spotřeby surovin včetně vazby na skladové pohyby