Specifické funkce

  • Evidence indikací, indikačních skupin, diagnóz, informací o návrzích, vysílajících lékařů, poboček pojišťoven
  • Předvolánky klientů od zdravotních pojišťoven
  • Přerušení pobytu s vazbou na fakturaci pro pojišťovny
  • Evidence předčasného ukončení pobytu
  • Zkrácení, prodloužení pobytu ve vazbě na fakturaci pro pojišťovny