Správa drobného majetku

  • Evidence drobného majetku (příbory, talíře, ochranné a úklidové pomůcky, prádlo atd.)
  • Přiřazení majetku konkrétním osobám
  • Inventarizace drobného majetku s využitím koeficientu ztrátovosti
  • Sledování maximální vybavenosti pracoviště