Správa majetku a vybavení

  • Evidence parametrů majetku
  • Import majetku z ERP nebo účetnictví
  • Historie manipulace s majetkem
  • Provozní knihy majetku
  • Tisk čárových kódů majetku – jednorázový i hromadný tisk