Správa skladu

  • Možnost rozdělení skladů na hlavní (centrální) a mezisklady (ordinace, oddělení,…)
  • Inventury pro aktuální sklad – vystavení inventurního seznamu, korekce stavu dle zjištěné skutečnosti, vyhodnocení inventury (přebytky, manka)
  • Udržování seznamu dodavatelů (včetně adres a kontaktních údajů) i odběratelů (interní i externí)
  • Denní i souhrnné přehledové sestavy o pohybech léků – příjmy, výdaje, převody, objednávky