Strávníci

  • Možnost sledování uživatelsky definovaných typů strávníků – hosté, zaměstnanci…
  • Oddělené jídelní lístky pro skupiny strávníků, včetně možnosti nastavit opakování cyklu dlouhodobého jídelníčku
  • Kopírování receptů i celých jídelníčků mezi jednotlivými skupinami strávníků
  • Možnost objednávání stravy na základě identifikačních karet a objednávacích terminálů – pro klienty i zaměstnance
  • Přenos informací o strávnících a dietách z programových modulů OpenHotel (hoteloví hosté) nebo OpenMedical (léčebné diety)