Tréninkový plán

  • Plán na základě nastavených cílů, výkonnosti a fyzické zdatnosti klienta
  • Více než 350 předdefinovaných cviků s možností uživatelského přidání vlastních cvičení
  • Rozlišení cviků podle kategorie cviku, cvičebních pomůcek, prostředí a úrovně klienta
  • Evidence detailního rozpisu k jednotlivým cvikům – zátěž, délka trvání, opakování, přestávky, poznámky trenéra
  • Rychlé sestavení plánu pomocí předem připravených šablon nebo předchozích plánu klienta