Workforce management

S_tk.png TimeKeeper se zaměřuje na klíčové výzvy hotelového a lázeňského sektoru - nalezení rovnováhy mezi kvalitou poskytovaných služeb a nákladů pří řízení lidských zdrojů.

TimeKeeper pomáhá v procesu řízení lidských zdrojů efektivně dosahovat vysoké produktivity práce a spokojenosti zaměstnanců bez negativního vlivu na finanční výkonnost organizace.

Timekeeper je integrované řešení pro hotely a lázně pro optimalizaci nákladů, plánování směn zaměstnanců a sledování docházky.

 

Timekeeper WFM poskytuje řešení workforce managementu, které umožňuje:

 • Sladit potřebu lidských zdrojů v závislosti na proměnlivých požadavcích, které ovlivňují poptávku v hotelovém sektoru jako jsou předpokládaná obsazenost, plánované konference nebo jiné obchodní akce tak, aby byly pokryty všechny provozní úseky a směny odpovídajícím počtem pracovníků.
 • Plánovat pracovní rozvrhy zaměstnanců a jejich pracovní čas na základě nákladových rozpočtů tak, aby organizace netrpěla přezaměstnaností, snížila fluktuaci pracovníků a zvýšila jejich spokojenost.
 • Sledovat provozní náklady v reálném čase díky porovnání plánovaných a skutečných údajů.
 • Získávat přehledy o odchylkách proti stanoveným rozpočtům a znát skutečné náklady ještě před uzávěrkou uplynulého měsíce.
 • Centrálně sledovat docházku pracovníků, i v případě práce na různých lokalitách, a současně respektovat pravidla odměňování, pracovní rozvrh apod.

 

Hlavní přínosy Timekeeper Workforce Management Suite:

 • Zvyšuje výkonnost a efektivitu činností a snižuje provozní náklady.
 • Automatizuje obchodní procesy, eliminuje chyby způsobené ručním zpracováním dat, zvyšuje produktivitu práce.
 • Zavedením metrik do řízení lidských zdrojů napomáhá k dodržení plánovaných HR rozpočtů.
 • Zvyšuje kvalitu poskytovaných služeb a podporuje nárust loajality klientů.
 • Zvyšuje spokojenost zaměstnanců a snižuje jejich fluktuaci.
 • Umožňuje okamžitě reagovat nápravnými opatřeními při odchylkách od klíčových výkonových ukazatelů.
 • Rychlá návratnost investic díky úsporám v placení přesčasů, růstu produktivity práce, snížení provozních nákladů.