Zdravotnický materiál

  • Udržování informací o aktuálním množství, minimálním množství nebo expirační době
  • Přenos informací o nabídce materiálu do modulu Lékař – možnost vystavovat žádanky na klienty
  • Možnost vedení průměrovaných cen materiálů na skladech