Elektronická evidence tržeb

Elektronická evidence tržeb Týká se nás elektronická evidence tržeb? Kdy a jak se na ni připravit?  Jak to funguje?  Co na to budeme potřebovat?

  • Nejen uživatelům našich informačních systémů nabízíme poradenství při zavádění elektronické evidence tržeb.
  • Posoudíme zda a v jaké míře se elektronická evidence tržeb týká konkrétního provozu.
  • Poradíme, jak se na elektronickou evidenci tržeb připravit administrativně i technicky.
  • Poradíme při výběru vhodného programového a technického vybavení pro elektronickou evidenci tržeb.