Poradenství - ochrana osobních údajů

poradenstvi_ochrana_os_udaju.png Jak se vyvarovat sankcí za porušení zákona? Jak probíhá kontrola ze strany Úřadu na ochranu osobních údajů? Jaké máme povinnosti? Máme všechny procesy v souladu se zákonem?

  • Poskytneme poradenství související s plněním povinností plynoucích ze zákona na ochranu osobních údajů v České a Slovenské republice včetně implementace a nastavení zákaznických systémů (informovaný souhlas zákazníků se zpracováním osobních údajů, ochrana osobních údajů, archivace a likvidace osobních údajů apod.). 
  • Pomůžeme při plnění oznamovací povinnosti vůči Úřadu na ochranu osobních údajů.
  • Pomůžeme při přípravě a dokumentaci technicko-organizačních opatření, tak, jak je ukládá zákon.
  • Poradíme při přípravě smluv s dodavateli v problematice, která se týká ochrany osobních údajů.
  • Připravíme školení v oblasti ochrany osobních údajů pro všechny nebo vybrané zaměstnance.

Podrobnější nabídku služeb v oblasti ochrany osobních údajů naleznete na následujícím odkazu:

OOU_v_hotelech_laznich_a_zdravotnickych_zarizenich.pdf OOU_v_hotelech_laznich_a_zdravotnickych_zarizenich.pdf (1,17 MB)